نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعالیت های ما، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.
همچنین هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملکرد کارمندان، توسط مدیران ارشد و مدیریت عامل بررسی می شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]